ภาพกิจกรรม ศูนย์ กทม.

อบรมวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ กทม.