รางวัลชนะเลิศ

ครูกุลธิดา สุภามงคล

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เว็บไซต์ : www.ktd.in.th   /  www.เคทีดี.ไทย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ครูบุญส่ง พุ่มบาน

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

เว็บไซต์ : www.boonsong.in.thwww.บุญส่ง.ไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ครูชญาภา ลีวรรณ

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"

เว็บไซต์ :  www.chomchaya.in.th  /  www.ชมชญา.ไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง