ทำไมต้อง .ไทย ?

โครงการ “.in.th เพื่อการศึกษา”

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จดโดเมน .in.th และ .ไทย พร้อมกับ สิทธิประโยชน์เสริม เพื่อสร้างเว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ประกอบการเรียนการสอน หรือการทำงานของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นปีการศึกษา 2566

ดูรายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนรับคูปอง ฟรี ที่ https://edu.thnic.co.th