ส่งเสริมครูไทย
สร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกา

การสร้างเว็บไซต์ด้วย .th และ .ไทย ปี พ.ศ. 2567

ศูนย์ร้อยเอ็ด

3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา

17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์นครศรีธรรมราช

16 - 17 มีนาคม 2567

ศูนย์ชลบุรี

18 - 19 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ภูเก็ต

25 - 26 พฤษภาคม 2567

ศูนย์นครราชสีมา

8 - 9 มิถุนายน 2567

ศูนย์ปทุมธานี

22 - 23 มิถุนายน 2567

ศูนย์ กทม.

6 - 7 กรกฎาคม 2567

ศูนย์เชียงราย

13 - 14 กรกฎาคม 2567

ศูนย์ตาก

3 - 4 สิงหาคม 2567

กิจกรรมปี 66


ชื่อโดเมนภาษาไทยสำหรับคนไทย

เพราะชื่อเว็บไซต์ไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษ

KaiKaiKaiKai Dot Thai

ตั้งชื่อไทย ไม่มีสับสน

อีเมล@คน.ไทย

ชื่ออีเมลภาษาไทย

สภาการสื่อสารมวลชน
แห่งชาติ.ไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ไทย

กรมการแพทย์.ไทย

พระลาน.ไทย

สภาดิจิทัล.ไทย

ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

โครงการ "ปั้นเว็บ"

โครงการส่งเสริมการสร้างเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาทั่วประเทศ 

ฟรี! ชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย จำนวน 1 ปี

รายละเอียด: edu.thnic.co.th